Huisdossier voor Spaargas

Het Ramplaankwartier in Haarlem is een wijk waar betrokken bewoners al eerder een groot energieproject gerealiseerd hebben: een energiecooperatie met een zonnedak op een nabijgelegen sporthal.

In 2016 rees het idee dat de wijk wellicht mooi als voorbeeld kon dienen om ooit aardgas-vrij te zijn. Om dit te onderzoeken worden nu van minimaal honderd woningen in de wijk (totaal ong. 1100 woningen) gegevens opgehaald, op basis waarvan TU Delft dan een plan maakt met diverse scenario's om aardgasvrij te worden in de nabije toekomst.

Kleine Stappen bouwde voor het project een portal waar bewoners op een beveiligde manier hun gegevens ter beschikking van de onderzoekers kunnen stellen. Er is veel aandacht gegeven aan het invulgemak, veel bewoners zijn geen dagelijkse gebruikers van interactieve websites.

Met behulp van access permissions voorkomen we dat bewoners elkaars gegevens kunnen inzien.

 

Techniek: 

CMS: Drupal 7
Front end: Bootstrap

Spaargas huisdossier